Общи условия

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на уебсайта  www.verne.bg

Дефиниции

Продавач – фирма „ДИЗАЙН ВС“ ООД, с адрес на управление гр. София, ул. „Родопи“ №68, вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК 204708155

Уебсайт– адрес, в интернет пространстовото verne.bg, както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент– всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач – всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил– стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка– заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения – за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние– поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Уебсайта стоки. За избягване на всякакви съмнения – отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги– извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница– виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой/чифт от всеки изложен артикул.

Продавачът си запазва правото да коригира и актуализира настоящите Общи условия(ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения – с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Уебсайтътизползва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтътприема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

Поверителност

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на verne.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от verne.bg: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на verne.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. verne.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на verne.bg (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват verne.bg или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на verne.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които verne.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Поръчка на артикули
 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Поръчката на стоки от каталога е възможно да бъде направена избирайки опцията за посещение на Уебсайта като „гост“ или регистиран потребител.

При поръчването на стоки, изложени в каталога на УебсайтаКлиентът се съгласява с ОУ за използване.

Потвърждението на Поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на автоматичен имейл, посочен от последния във формуляра за регистрация, с номер на поръчката.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на цвят, размер и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя дрехите в  Кошницата, чрез натискане на бутон „Добави в кошницата“. След като всички желани артикули са добавени в КошницатаКлиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции :

            – отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение (в срок не по- дълъг от 10 календарни дни) за доставка на останалите в поръчката стоки.

            – анулиране на поръчката;

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта и/или запазването му в категория „Любими“, не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Уебсайта, като статуса на такива стоки бива променен на „Неактивен“.

В случай, че Клиент поръча артикул, чийто статус е „Неактивен“, Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента,чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения – Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.